Командированите работници ще взимат колкото германците

Статията може да бъде полезна и на друг, затова ще се радваме да я
Facebook
Вижте нашите специални оферти и няма да съжалявате:

Това предвиждат промени в наредба

Шефът плаща пътя, ако ви изпрати другаде

Командирован работник да получава поне минималното възнаграждение в страната, в която е изпратен. Това предвиждат промени в наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители, качена за обществено обсъждане. Така например, ако фирмата ви прати на работа в Германия, трябва да ви плаща „трудово възнаграждение, в размер не по-нисък от минималната работна заплата или от минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в приемащата държава”.

 

Целта на промените е да се спази принципът еднаква заплата за еднаква работа, обясняват вносителите от Министерството на труда и социалната политика.

Друга промяна предвижда работодателят да осигури на служителя условията за жилищно настаняване, които са задължителни за местните работодатели. Така се създава равнопоставеност, тъй като командированите работници няма да са задължени да поемат разходи за настаняване, каквито не се дължат и от местните работници, обясняват вносителите.

 

Регламентират се и правилата, ако шефът реши да премести работника от една държава в друга временно, за да се довърши възложената работа. Ако това се прави от второ предприятие, то трябва да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор, с което да се уговарят конкретните права и задължение за срока на работа на новото място.

 

Освен това работодателят ще бъде длъжен да поеме разходите на работника за път, настаняване и храна, каквито се прилагат спрямо местните служители в държавата, в която е извършено първоначалното командироване.

Вижте нашите специални оферти и няма да съжалявате:

Харесайте сега най-бързо развиващата се медия!
Сподели ни и присъедини всички свои приятели във “Фейсбук”

Следете сайта ни и бъдете усведомени за всяка новина от България и цял свят. Качваме постоянно, за да разбирате всичко на време.

Харесайте страницата ни във фейсбук и бъдете винаги информирани

При проблеми, въпроси и други казуси може да се обърнете към нас на e-mail: novinibulgaria@abv.bg

Можете да ни потърсите и на лично съобщение във фейсбук страницата ни.

Статията може да бъде полезна и на друг, затова ще се радваме да я
Facebook